İş Sağlığı Hizmetleri

İş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak görevlendirme zorunluluğu bulunan iş yeri hekimi ihtiyacınız için hizmetinizdeyiz.Hekimlerimiz:

 • Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
 • Risk değerlendirme faaliyetlerinde önerilerde bulunarak takibini yapmak,
 • İşe giriş & periyodik muayene ve gerekli tetkiklerle sağlık gözetimi yapmak,
 • Eğitim bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bunların kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • İlgili birimlerle işbirliği yaparak kuruluşunuza değer katacaktır.