ISG Danışmanlık Hizmetleri

İş Kanunun 81. Maddesi kapsamında;
İşverenler, Sanayiden sayılan devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.
RİSKONTROL OSGB, bu kapsamda yasal mevzuat gereklerinin iş yerlerinde gerçekleştirilmesi amacı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık” hizmetlerini de vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir.RİSKONTROL OSGB AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, bünyesinde yer alan A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İş Müfettişleri, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisler ile yürütmektedir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetimiz” kapsamındaki çalışmalarımız;

1.İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması,işyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının oluşturulması,İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi.
2.Risk Analizi Hazırlanması

Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması.İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibinin yapılması.
3.Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmaların yapılması ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak,acil durum ekiplerini oluşturmak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak,tatbikat raporlarını oluşturmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

4.İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

Kurul atamalarının yapılması,üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması.

5.İşyerinin Periyodik Olarak Denetimi ve Raporlanması

Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

6.Yönetici ve Çalışanların İş sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek “İş Sağlığı ve İş Güvenliği”eğitim faaliyetlerini gösteren bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
– Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir.
– Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
– Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
– Eğitmenlerimiz: Eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sertifikalı, İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

7. Patlamadan korunma dokumanın hazırlanması,patlama risklerinin tespiti ve önlemlerin alınması.

9.Mevzuat Değişikliklerinin Firmaya Bildirilmesi.